Skole

Samfunnet har bestemt at alle skal inn i normalskolen. Dette gjør at skolene ofte får utfordringer som kan være vanskelig å takle. Med endringene i opplæringslovens kapittel 9 A settes enda større krav til skolen, både for å fange opp alle som ikke har det bra på skolen, men også til at tiltak skal settes i gang effektivt og systematisk.

Noen elever har svært krevende utfordringer som gjør at det må jobbes skreddersydd og individrettet. I slike tilfeller kan vi bistå skolens personell, eller lage et spesialtilpasset tilbud til eleven, hvor våre miljøterapeuter utfører tjenesten. Vi har lang og bred erfaring med slike tjenester, der elevene har gått fra å ha en til en oppfølging til der hvor de fleste av elevene nå følger normal undervisning uten ekstra bistand.

Trenger dere hjelp? Skole, PPT, BUP og barnevern kan ta kontakt med oss for å få mer informasjon om tjenestene vi tilbyr.