Om Allagi

Allagi AS er et privat firma som tilbyr tjenester til både private personer og det offentlige. Vi har fokus på endringsarbeid både fra et individ- og systemperspektiv. Vi har lang og bred erfaring fra blant annet utviklingsarbeid innen skole, barnevern, veiledning, miljøarbeid og endringsarbeid i hjemmet. Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving for andre fagpersoner, private og det offentlige. 

Vi i Allagi AS mener at det primært sett er kommunen og det offentlige som skal sitte på kompetansen, men vi innser også at det er vanskelig for de fleste kommunene å få tak i nok spisskompetanse. Vi er derfor svært opptatt av kompetanseoverføring, slik at flest mulig skal få den hjelpen de trenger.