Kurs, foredrag og workshops

Vi holder foredrag og workshops i et bredt spekter av emner, blant annet:

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er grunnstenen i et godt tilbud til mennesker med sammensatte bistandsbehov. Dette foredraget fokuserer på lik praksis (behandlingsintegritet), grunnleggende terminologi innen anvendt atferdsanalyse, arbeidsmodellen for målrettet tiltaksarbeid med mer.

Fagadministrasjon

Når mange skal gjøre det samme, på en slik måte at det utgjør gode tjenester, er det nødvendig å ha et godt system som sørger for lik praksis og informasjonsflyt. Dette kurset vil gi deltakerne kjennskap til hvordan man kan strukturere og administrere fagtilbudet.

Atferdsavtaler

Atferdsavtaler kan være både enkelt og veldig komplekst. Likhetstrekket er at avtalene alltid må tilpasses individuelt. I denne workshopen går vi inn i hvordan man utarbeider gode atferdsavtaler tilpasset individet.

Struktureringsprogrammer

Struktureringsprogrammer kan se veldig forskjellige ut. Det de har til felles er at de strukturerer hverdagen til en person som mottar tjenester. I denne workshopen samarbeider vi med å lage gode struktureringsprogrammer som er godt tilpasset målpersonen.

Differensielle forsterkningsprosedyrer

I denne workshopen får dere først et foredrag om de mest vanlige formene for differensiell forsterkning, før deltakerne går sammen i grupper og lager prosedyrer tilpasset sin arbeidssituasjon med bistand fra foredragsholder.

Dette er kun noen få eksempler over foredrag, kurs og workshoper som vi kan holde. De fleste kursene kan tilpasses, så ta kontakt så utarbeider vi sammen en pakke som passer for dere.