Kurs, foredrag og workshops

Vi har erfarne foredragsholdere som har holdt kurs for blant annet kommuner, private omsorgsbedrifter og skoler. Våre foredragsholdere har også holdt kurs på nasjonale konferanser som for eksempel NAFO sitt årlige seminar.

Vi holder foredrag og workshops i et bredt spekter av emner, blant annet:

Opplæringsloven Kapittel 9 A.

Endringene i opplæringslovens kapittel 9 A setter store krav til skolene både i hvordan de skal jobbe systemisk med krenkelser, men også i hvordan loven skal tolkes og hendelser håndteres. Dette kurset går først gjennom loven, med vekt på lovens intensjon, tar deretter for seg ulike scenarier, og kommer med mulige løsninger på disse.

Pårørendesamarbeid

Uansett om man jobber i skolen, barnevern eller andre steder hvor man jobber med mennesker er det behov for gode ferdigheter i å samarbeide med pårørende. Kurset vil fokusere på perspektivtaking, prinsipper og teknikker for pårørendesamarbeid, samt ferdighetstrening gjennom rollespill.

Sosial ferdighetstrening på skoler

Den generelle delen av læreplanen sier: «Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp.» For å oppfylle dette må barn i tillegg til skolefaglig opplæring få opplæring i sosiale ferdigheter. Dette kurset viser hvordan dette kan gjøres som en integrert del av undervisningen i alle fag.

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er grunnstenen i et godt tilbud til mennesker med sammensatte bistandsbehov. Dette foredraget fokuserer på lik praksis (behandlingsintegritet), grunnleggende terminologi innen anvendt atferdsanalyse, arbeidsmodellen for målrettet tiltaksarbeid med mer.

Fagadministrasjon

Når mange skal gjøre det samme, på en slik måte at det utgjør gode tjenester, er det nødvendig å ha et godt system som sørger for lik praksis og informasjonsflyt. Dette kurset vil gi deltakerne kjennskap til hvordan man kan strukturere og administrere fagtilbudet.

Atferdsavtaler

Atferdsavtaler kan være både enkelt og veldig komplekst. Likhetstrekket er at avtalene alltid må tilpasses individuelt. I denne workshopen går vi inn i hvordan man utarbeider gode atferdsavtaler tilpasset individet.

Struktureringsprogrammer

Struktureringsprogrammer kan se veldig forskjellige ut. Det de har til felles er at de strukturerer hverdagen til en person som mottar tjenester. I denne workshopen samarbeider vi med å lage gode struktureringsprogrammer som er godt tilpasset målpersonen.

Differensielle forsterkningsprosedyrer

I denne workshopen får dere først et foredrag om de mest vanlige formene for differensiell forsterkning, før deltakerne går sammen i grupper og lager prosedyrer tilpasset sin arbeidssituasjon med bistand fra foredragsholder.

Dette er kun noen få eksempler over foredrag, kurs og workshoper som vi kan holde. De fleste kursene kan tilpasses, så ta kontakt så utarbeider vi sammen en pakke som passer for dere.