Veiledning for familier

Et barn har i hovedsak tre arenaer det frekventerer. Det er skole, hjem og fritid. Noen barn har utfordringer på en eller flere av disse arenaene. Vi kan bistå med å veilede familie og pårørende i å endre samhandlingsmønstre i hjemmet. Vi kan også bistå og veilede skoler og fritidsaktører.

Vi kan også vurdere andres kartlegging, sakkyndig vurdering og vedtak fra kommunen, skolens uttalelser og lignende. Dette i sammenheng med våre observasjoner kan gi grunnlag for en ny vurdering. 

Både familien selv, PPT, BUP, habiliteringstjenesten, barnevern og skole kan ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hva slags tjenester vi tilbyr.