Veiledning for familier

Et barn har i hovedsak tre arenaer det frekventerer. Det er skole, hjem og fritid. Noen barn har utfordringer på en eller flere av disse arenaene. Vi kan bistå med å veilede familie og pårørende i å endre samhandlingsmønstre i hjemmet. Vi kan også bistå og veilede skoler og fritidsaktører.

Vi har en filosofi om at vi aldri leter etter hvem som har skylden for at et problem har oppstått eller som har gjort at det eventuelt er blitt verre, men vi er opptatt av å finne årsaker som kan endres for å løse eller lette problemet. Dette kan vi gjøre gjennom samtaler med foreldre og barn, direkte observasjoner og ved bruk av kartleggingsverktøy. Når årsakene er kartlagt, jobber vi sammen med familien for å finne mulige måter å endre dette på, på en måte som er håndterbar for alle involverte. Allagi har miljøterapeuter med lang erfaring i denne typen arbeid, og har god erfaring i å finne løsninger som gjør endring mulig.

Vi kan også vurdere andres kartlegging, sakkyndig vurdering og vedtak fra kommunen, skolens uttalelser og lignende. Dette i sammenheng med våre observasjoner kan gi grunnlag for en ny vurdering. 

Både familien selv, PPT, BUP, habiliteringstjenesten, barnevern og skole kan ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hva slags tjenester vi tilbyr.