Vi hjelper

Deg

Allagi betyr endring

Endringsarbeid er vanskelig. Erfaring tyder på at det ofte er lettere å igangsette endringsprosesser om man får en utenfra som kan se på situasjonen med nye øyne. Enten utfordringen er individuell eller systemisk, er det nyttig med en som kan analysere, vurdere og som har de rette verktøyene til endringsarbeidet. Allagi kan bistå blant annet skoler, barnevern, miljøer som gir døgnkontinuerlige tjenester, familier og pårørende.

Når endring trengs – vi hjelper deg!

Dette kan vi hjelpe deg med

Kontakt oss

raymond@allagi.no

+47 412 89 004